29. aug 2009

kioskivalvur


______________________________________________________________________________
-IX8-

arvake ära mis lugu see on?


______________________________________________________________________________
-IX8-

kiirestikuulja kirik


_______________tuleb välja et koma käib et et te te gelt (likult)... tähendab tuleb välja, et on võimalik annetada laxust 1 317 200 krooni yhe k6nega!!____interneti kiirus 99eek/kuus___________________________________________________________
-IX8-