10. aug 2010

:)aamen.

poni hopp hopp hopp

aamen.

psst!


aamen.

Hüljatud hügieen


aamen.

lihandus


aamen.

vandemüürlaste vabanõu

asukoht lisatud (ei ole eevo pihustet pilt)
aamen.

saabas eksis ja magab igavesti...


aamen.

peidetud pleipoi kyylik


aamen.

grafomaani krihveldusedaamen.

Tark ov ski solar is


aamen.

kolm karu


aamen.

Neli konna ja kilp


aamen.

Tuulegalerii


aamen.

Ausale lausvale lausujale

olen end

anastusse andnud
argusesse harjutanud
arutuses armistanud

elajaks ehitanud
edevaks edvistanud

haigustesse haipinud
hajevile hajutanud
harjumustesse hangeldanud
hukatusse hullutanud
hälvetesse häbistanud

isekusse istutanud

jonni joigunud

kalmistule kandnud
kannatuisse kasvatanud
kaosesse kaotanud
kiimlemisse kiirustanud
kurinahka parkinud

lahtritesse lajatanud

manitsustega manipuleerinud
masendusse mananud
meelemürkidega meelitanud
minevikku minetanud
mälestustesse mässinud

nõusse nõidunud

olmesse orjastanud

patuseks praakinud
püüdlustesse pühendanud

rattasse raiunud
rutiini rutjunud

segadusse selgitanud
stampidesse tampinud
stiilidesse kiilunud
surmapoole sundinud
sõgedaks sõnunud
sõltuvustesse sõlminud
süngusesse sängitanud
žanreisse šantažeerinud

tabudelt tabanud
teemadesse tembeldanud
tobedustesse toimetanud
tuikumisse vaiatanud
tõbedesse tõlkinud

uhkeldama utsitanud
uskumustesse unustanud

vaenuga vaevanud
vagadusse vakatanud
vaguraks vajutanud
valedesse vannutanud
vallasvaraks vahetanud
vargusesse varjanud
vigadesse vigastanud
vimmas vinnutanud
vingumisse vangistanud
võlgadesse võlunud
väetiks väetanud

ängi ärgitanud

jne.

aga ehk hetk enne surma
tantsin end targaks

aamen.

Põnevat pealkirjakandja pagasist.

päälkirjapantut reporter.eest:


aamen.